<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tome  
[toum]
danh từ
  • tập sách, bộ sách (cuốn sách lớn, nặng, nhất là sách học, sách nghiên cứu)
một quyển từ điển gồm hai tập
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt