<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tom-cat  
['tɔm'kæt]
danh từ
  • mèo đực (như) tom
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt