<
Trang chủ » Tra từ
tom  
[tɔm]
danh từ
      • người chẳng ra sao cả, những người vô giá trị
chỉ toàn là những người vô giá trị!, chỉ toàn là những thằng cha căng chú kiết!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt