<
Trang chủ » Tra từ
tolerance  
['tɔlərəns]
danh từ
  • sự khoan dung, lòng khoan dung; sự tha thứ
sự khoan dung tôn giáo/chủng tộc
tỏ ra khoan dung đại lượng
do sức chịu đựng của người nghiện tăng lên, anh ta đòi hỏi các liều ma túy ngày càng lớn hơn
  • sự chịu đựng; sức chịu đựng
sự chịu đựng sức nóng
  • (y học) sự chịu được thuốc
  • (kỹ thuật) dung sai (kích cỡ, khối lượng.. của một bộ phận có thể dao động mà không gây tác hại)
hoạt động với độ dung sai 0, 0001 inxơ/với độ dung sai rất nhỏ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt