<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tokharien  
danh từ giống đực
  • (ngôn ngữ) tiếng To-ca-ri
tính từ
  • xem danh từ giống đực
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt