<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
token-ring network  
Tin học
  • mạng mã thông báo vòng tròn, mạng tiếp sức vòng tròn Trong các mạng cục bộ, đây là loại cấu trúc mạng kết hợp phương pháp truyền mã thông báo với tôpô lai hình sao/hình tròn. Được IBM xây dựng và công bố năm 1986, mạng tiếp sức vòng tròn của IBM đã sử dụng đơn vị Multistation Access Unit làm trung tâm của nó. Đơn vị này dùng cáp hai sợi xoắn để mắc nối 255 trạm làm việc theo cấu trúc hình sao, nhưng thực chất đây là một mạng vòng tròn không có tâm. Xem local area network - LAN token passing
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt