<
Trang chủ » Tra từ
toi  
[toi]
động từ
  • to die, to waste
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt