<
Trang chủ » Tra từ
today  
[tə'dei]
danh từ & phó từ
  • hôm nay, ngày này, ngày hôm nay
hôm nay là sinh nhật của tôi
hôm nay chúng ta sẽ làm gì?
anh đọc báo hôm nay chưa?
ngày này tuần sau, chúng ta sẽ ra đi
  • ngày nay, thời kỳ hiện nay, thời đại hiện nay
thanh niên ngày nay
phụ nữ thời nay không còn chấp nhận cách cư xử như vậy nữa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt