<
Trang chủ » Tra từ
tobacco  
[tə'bækou]
danh từ, số nhiều tobaccos , tobaccoes
  • thuốc lá sợi; lá thuốc lá (để chế biến)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt