<
Trang chủ » Tra từ
toan  
[toan]
  • to attempt
To attempt suicide
  • (từ gốc tiếng Pháp là Toile de tente) xem vải bạt
  • (từ gốc tiếng Pháp là Toile de lin) xem vải lanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt