<
Trang chủ » Tra từ
to béo  
[to béo]
  • corpulent; portly; stout; bulky
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt