<
Trang chủ » Tra từ
toàn thể  
[toàn thể]
  • all; whole; entire; plenary
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt