<
Trang chủ » Tra từ
toàn cục  
[toàn cục]
  • (nghĩa bóng) overview; panorama
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt