<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tirer  
ngoại động từ
 • kéo
kéo một dây thừng
kéo chuông báo động
 • kéo thành sợi
kéo vàng thành sợi
 • lôi
lôi một vật nặng
 • rút
rút kiếm ra khỏi bao
những từ mà nguời ta đã rút từ tiếng La tinh
rút cái thang ở tường đi
rút ra những kết luận
 • lôi cuốn, thu hút
lôi cuốn sự chú ý
 • giải thoát
giải thoát ai khỏi nhà tù
 • bắn
bắn đại bác
bắn một phát súng lục
bắn một con thỏ rừng
 • xổ
xổ số
 • in
in một bức trang in tay
 • (thương nghiệp) phát hành
phát hành một hối phiếu
 • (hàng hải) chìm nước
tàu chìm nước hai mét (có độ mớn nước hai mét)
 • kẻ, vạch
kẻ một đường thẳng
vạch một sơ đồ
 • thè ra, lè ra
con chó thè lưỡi ra vì khát
   • làm cho ai phải sốt ruột chờ đợi cái gì, làm cho ai thiếu cái gì cần thiết
   • phóng lao thì phải theo lao
   • bắt người ta phải nói mãi mới ưng ý
   • làm cho ra manh mối
   • lọc trong (chất lỏng)
   • lợi dụng (điều gì)
   • đấu kiếm, đánh kiếm
   • làm cho ai cảm động đến rơi nước mắt
   • tính những chuyện cao xa viễn vông
   • chơi một nhạc khí
   • kéo dài ra
   • lấy làm tự hào vì
   • kéo lê bước chân (vì mệt, vì đau)
   • khát khô cổ, thèm nhỏ dãi (nghĩa bóng)
   • vặt mũi không đủ đút miệng
   • (nghĩa bóng) quên đi không nói đến nữa, quên đi không nghĩ đến nữa
   • (nghĩa bóng) giật dây
   • cú kêu cho ma ăn
   • kéo tai ai, trách phạt ai
   • khéo léo dò hỏi ai
   • đập vào mắt, gợi sự chú ý
   • lấy số tử vi
   • lợi dụng
biết lợi dụng mọi thứ
   • gỡ khó khăn cho ai
   • giúp ai thoát cảnh xấu xa
   • làm cho ai khỏi lúng túng
   • (thân mật) lười nhác
   • bắt nguồn từ
   • phục ai sát đất
   • khôn khéo thoát khỏi cảnh khó khăn khó xử
   • nhổ được cái gai, hết lo lắng, hết khó chịu
   • (thân mật) vẽ một chân dung
   • lấy làm hãnh diện về
   • trả thù
   • bắn!
nội động từ
 • kéo mạnh
kéo mạnh sợi dây thừng
kéo mạnh dây cương
 • thông hơi
lò sưởi thông hơi tốt
 • cháy đều
lửa cháy đều
 • bắn
bắn cung
bắn ai
 • hơi ngã về (màu)
hơi ngã về màu tím
 • (thân mật) dốc quá
đường dốc quá chừng
 • căng ra, giãn ra
da nó căng ra
 • (thể dục thể thao) đá vào, sút vào
sút vào khung thành
   • bắn đạn giả
   • (nghĩa bóng) dùng những cách trái ngược nhau
   • rút thăm bằng cọng rơm
   • gần xong, sắp hết
công việc của chúng tôi đã gần xong
   • sắp chết, kề miệng lỗ
   • (thân mật) trốn tránh nhiệm vụ
   • rút thăm
   • làm hại ai một cách hèn hạ
   • gây khó khăn cho ai
   • xảo trá cản trở công việc của ai
   • kéo dài, lây nhây
   • công kích ai mạnh mẽ
   • nã tiền ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt