<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
times  
['taimz]
giới từ
  • nhân với
năm lần hai là mười
danh từ số nhiều
  • gấp (dùng để chỉ sự nhân lên)
cuốn sách này dài gấp ba lần cuốn kia
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt