<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tight coupling  
Kỹ thuật
  • liên kết chặt; khớp nối chắc
Toán học
  • liên kết mạnh
Vật lý
  • liên kết mạnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt