<
Trang chủ » Tra từ
tierce  
[tiəs]
Cách viết khác : terce [tə:s]
danh từ
  • thế kiếm thứ ba (mũi kiếm ngang con mắt)
  • (đánh bài) bộ ba con liên tiếp
  • thùng (đựng rượu, khoảng 200 lít)
  • (âm nhạc) quãng ba; âm ba
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt