<
Trang chủ » Tra từ
tied  
['taid]
tính từ
  • cho ai thuê với điều kiện người đó làm việc cho chủ nhà (về một ngôi nhà)
một việc làm có chỗ ở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt