<
Trang chủ » Tra từ
tiếp  
[tiếp]
động từ
  • to procede
  • to receive
  • to transfuse
  • to help, to lend a hand
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt