<
Trang chủ » Tra từ
tiêu chuẩn  
[tiêu chuẩn]
  • norm; standard; criterion
To set quality standards for a product
We don't select according to the same criteria
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt