<
Trang chủ » Tra từ
thunderstorm  
['θʌndəstɔ:m]
danh từ
  • bão có sấm sét và thường mưa to
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt