<
Trang chủ » Tra từ
thrust  
[θrʌst]
danh từ
 • sự đẩy mạnh, sự xô đẩy
đẩy mạnh
 • nhát đâm (dao găm, mũi kiếm)
 • (quân sự) cuộc tấn công mạnh (để chọc thủng phòng tuyến), sự đột phá, sự thọc sâu
 • sự công kích (trong cuộc tranh luận)
 • (thể dục,thể thao) sự tấn công thình lình
 • sức đè, sức ép (giữa các bộ phận trong một cơ cấu)
 • sự đè gãy (cột chống trong mỏ than)
ngoại động từ thrust
 • đẩy, ấn mạnh, tống, thọc
thọc tay vào túi
thọc kim tiêm vào cánh tay
 • nhét, giúi cái gì vào tay ai
 • bắt phải theo, bắt nhận
bắt ai theo ý kiến mình
bắt ai phải nhận một cái gì
nội động từ
 • xô đẩy, đẩy mạnh, ấn mạnh
 • (thể dục,thể thao) đâm một nhát
   • đâm một nhát, đâm một mũi
   • đẩy lùi
   • đẩy xuống
   • đẩy tới trước, xô ra trước
   • đưa (tay) tới
   • thọc vào, giúi vào, nhét
   • lao, xông tới
   • duỗi (chân); lè (lưỡi); ưỡn (ngực)
   • đuổi ra, tống ra
   • xô ra để đi
   • đâm qua, chọc qua
len qua đám đông
   • đấu tài đấu trí, tranh khôn tranh khéo
   • len vào, chen để đi
   • làm cho người ta để ý đến mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt