<
Trang chủ » Tra từ
three  
[θri:]
tính từ
  • ba
ba lần
nó lên ba (tuổi)
danh từ
  • số ba ( 3)
  • con ba (súc sắc); quân ba (quân bài)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt