<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
thousand  
['θauz(ə)nd]
tính từ
 • mười trăm, một nghìn
danh từ
 • con số một nghìn; con số mười trăm ( 1000)
 • rất nhiều, hàng nghìn
hàng nghìn người
cảm ơn rất nhiều
xin lỗi rất nhiều
   • một nghìn lẻ một, vô số
hết lời xin lỗi
   • trong muôn một, nghìn năm có một
   • cách trộn xa-lát bằng xốt mayone với nước xốt cà chua và dưa góp thái nhỏ...
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt