<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
thoracique  
tính từ
  • (thuộc) lồng ngực, (thuộc) ngực
động mạch chủ ngực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt