<
Trang chủ » Tra từ
thirty  
['θə:ti]
tính từ
  • ba mươi
danh từ
  • số ba mươi ( 30)
  • ( số nhiều) ( the thirties ) những con số, năm, nhiệt độ từ 30 đến 39
      • ở tuổi giữa 30 và 40
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt