<
Trang chủ » Tra từ
thirteen  
[,θə:'ti:n]
tính từ
  • mười ba
sự mê tín cho con số 13 là gở
nó mười ba tuổi
danh từ
  • số mười ba ( 13)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt