<
Trang chủ » Tra từ
thinking  
['θiηkiη]
danh từ
  • sự suy nghĩ; tư tưởng, ý nghĩ; ý kiến
tư tưởng cao xa
theo ý kiến tôi
tính từ
  • thông minh, duy lý, nghĩ ngợi
tất cả những ai biết suy nghĩ đều phải căm ghét bạo lực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt