<
Trang chủ » Tra từ
thin  
[θin]
tính từ
 • mỏng, mảnh; có đường kính nhỏ
tờ giấy mỏng
sợi dây mảnh
 • mảnh dẻ, mảnh khảnh, gầy, không có nhiều thịt
gầy như cái que
 • loãng (chất lỏng, bột nhão)
cháo loãng
rượu nhẹ, rượu pha loãng
 • mỏng, không đặc
không khí loãng
một làn sương mỏng
 • thưa, thưa thớt, lơ thơ, không nhiều
tóc thưa
thính giả thưa thớt
 • nhỏ, yếu, nhạt, kém
giọng nói nhỏ nhẹ
 • mong manh; nghèo nàn
một lý do cáo lỗi mong manh không vững
một câu chuyện nghèo nàn
   • (thông tục) khó chịu, buồn chán, thất vọng
   • không nhiều, hiếm, ít có
   • biến mất hoàn toàn
ngoại động từ
 • làm cho mỏng, làm cho mảnh
 • làm gầy đi, làm gầy bớt
 • làm loãng, pha loãng
 • làm thưa, làm giảm bớt, tỉa bớt
nội động từ
 • mỏng ra, mảnh đi
 • gầy đi
 • loãng ra
 • thưa bớt đi, thưa thớt
   • trở nên mảnh khảnh; gầy đi
   • làm cho cái gì loãng ra
phó từ
 • mỏng
bánh mì đã được cắt ra quá mỏng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt