<
Trang chủ » Tra từ
thiếu hụt  
[thiếu hụt]
tính từ
  • short of, inadequate, deficient
động từ
  • to shortage, deflict
  • to short of, to be lack of
make up a deficit
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt