<
Trang chủ » Tra từ
thiên tai  
[thiên tai]
  • act of God; natural calamity/disaster
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt