<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
they've  
[ðeiv]
(thông tục) viết tắt của they have
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt