<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
they're  
[ðeə]
(thông tục) (viết tắt) của they are
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt