<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
they'll  
[ðeil]
(thông tục) (viết tắt) của they will , they shall
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt