<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
they'd  
[ðeid]
(thông tục) (viết tắt) của they had , they would
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt