<
Trang chủ » Tra từ
thesaurus  
[θi'sɔ:rəs]
danh từ, số nhiều thesauri , thesauruses
  • sách liệt kê các từ đồng nghĩa với nhau, có cả các từ gần giống nhau về nghĩa hoặc phản nghĩa với nhau; từ điển đồng nghĩa & phản nghĩa
  • từ điển liệt kê những từ thuộc một lĩnh vực nào đó; từ điển chuyên đề
từ điển tiếng lóng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt