<
Trang chủ » Tra từ
thermometer  
[θə'mɔmitə]
danh từ
  • nhiệt kế (dụng cụ đo nhiệt độ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt