<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
themselves  
[ðəm'selvz]
danh từ
  • tự chúng, tự họ
lũ trẻ có thể tự lo liệu cho chúng được khoảng hai giờ
  • bản thân họ, chính họ
bản thân họ cũng đã có kinh nghiệm tương tự
Denise and Martin paid for it themselves
Denise và Martin, chính họ, phải trả giá cho chuyện đó
chính các giáo viên cũng kinh ngạc đến nỗi chẳng bình luận gì được
      • một mình họ
      • tự họ, không có sự giúp đỡ của ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt