<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
them  
[ðem]
đại từ
  • chúng, chúng nó, họ
chúng nó cả thảy có ba đứa
  • (dùng một cách thân mật thay cho him hoặc her )
nếu có khách hàng đến trước khi tôi trở về thì bảo họ đợi nhé
      • những người giàu có hoặc quyền thế tương phản với những con người bình thường như (những) người đang nói
chúng ta cần phải cố gắng tránh cái thái độ phân biệt 'các ông, các bà và chúng tôi' trong quan hệ chủ thợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt