<
Trang chủ » Tra từ
thứ trưởng  
[thứ trưởng]
  • deputy minister; deputy secretary; undersecretary
Rockefeller was undersecretary of health, education in 1953 and special assistant to President Dwight D. Eisenhower in 1954
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt