<
Trang chủ » Tra từ
thợ thuyền  
[thợ thuyền]
danh từ
  • workers; working class (in general)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt