<
Trang chủ » Tra từ
thờ  
[thờ]
  • to worship
  • to serve
To serve two masters
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt