<
Trang chủ » Tra từ
thị giác  
[thị giác]
danh từ
  • sight
  • optic
  • vision
  • eyesight
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt