<
Trang chủ » Tra từ
thằng  
[thằng]
  • classifier for boys or "inferiors"
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt