<
Trang chủ » Tra từ
thảm thương  
[thảm thương]
tính từ
  • saddening, pitiful
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt