<
Trang chủ » Tra từ
thảm hại  
[thảm hại]
  • catastrophic; disastrous; pernicious; fatal
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt