<
Trang chủ » Tra từ
thù oán  
[thù oán]
động từ
  • to hate, to play epique on (upon)
  • to rancour, spit, grudge, malice
no hard feelings
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt