<
Trang chủ » Tra từ
thép  
[thép]
  • steel
Structural iron/steel
You need nerves of steel to live in this student hostel!
  • (nghĩa bóng) vigour
Poem full of vigour
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt