<
Trang chủ » Tra từ
thèm  
[thèm]
  • to crave for something; to lust for something; to long for something; to be dying for something; to be itching for something
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt