<
Trang chủ » Tra từ
thây  
[thây]
danh từ
  • corpse, body
  • dead body
động từ
  • leave ... alone, so much the worse for ...
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt